KERKSCHIP SINT JOZEF - Houtdok 25 / Haven 25A - 2030 ANTWERPEN
KERKSCHIP ST JOZEF
TIJDSCHRIFTEN
Doel van het tijdschrift De schippersbevolking is voortdurend onderweg. De schippers- aalmoezeniers hebben niet de gelegenheid, zoals in een parochie, hun “parochianen” regelmatig te ontmoeten. Wel natuurlijk bij gelegenheden zoals doop, communie, internaat, uitvaarten, huwelijk, feestjes enz. Daarom vinden de aalmoezeniers het belangrijk een regelmatig contact te onderhouden met de schippersgemeenschap. En dat kan door het geschreven woord, door hun tijdschrift. Dus zeer belangrijk om in contact te blijven. Korte geschiedenis “Ons Roer” - Schipperstijdschrift Het tijdschrift verscheen de eerste maal op 1 januari 1960. De redactie en administratie was: Schippershuis, Dok 18 in Gent. Het was een gepolycopieerd blad van 18 blz., publiciteit inbegrepen. In 1963 verscheen het “echte” tijdschrift “Ons Roer”, volledig gedrukt en zwart-wit foto’s. Het eerste nummer werd ingeleid door Pater Philigoon van Gent … Het nieuwe blad verscheen 10 maal per jaar. De redactieleden: E.H. Eelen (Antwerpen), Pater Lauwers (Genk), Pater Philogoon (Gent), P. Jehaes (Luik). De eerste jaren werd het tijdschrift (dank zij de publiciteit) gratis uitgedeeld. Het voorblad kreeg elk jaar een andere kleur! De tekening van het voorblad veranderde verschillende malen. Vanaf 1988 werd het voorblad zoals het nu nog is: tekening (na prijskamp) van architect Lode Vertongen uit Gent. Het was toen de 25e jaargang.
De redactieraad werd verschillende keren vernieuwd en aangevuld. Wij moeten dankbaar zijn aan de redactie van het eerste uur “Ons Roer-Schippersbode” In Antwerpen werd om de veertien dagen “De Schippersbode” uitgegeven. Dit was meer een plaatselijk blad. Vanaf juli-augustus 2011 werd besloten de twee tijdschriften onder één titel uit te geven: “Ons Roer-Schippersbode”. Hopelijk kent dit tijdschrift een lange toekomst. J. Jehaes - Verantwoordelijke voor België In januari hebben we spijtig genoeg afschijd moeten nemen van het boekje en zijn we overgeschakeld naar de nieuwsbrief. Bij het ververschijnen van de nieuwe nieuwsbrief krijg iedereen een email met de melding dat deze ter beschikking is. Nieuwe geintresseerde voor de nieuwsbrief kunnen steeds hun emailadres door geven aan eddy.munghen@telenet.be P.S. Vooraleer Ons Roer verscheen, kende men voor de schippers in Gent reeds een plaatselijk tijdschrift. Dank zij Pater Vermeulen (Gent) hebben wij vele gegevens ontvangen . In het Waalse land gedeelte hebben de Franstalig schippers tijdschrift “Au fil de l'eau”
NIEUWSBRIEF NIEUWSBRIEF
Duw op de knop voor de nieuwsbrief
KERKSCHIP SINT JOZEF Houtdok 25 / Haven 25A - 2030 ANTWERPEN
KERKSCHIP ST JOZEF
TIJDSCHRIFTEN
Doel van het tijdschrift De schippersbevolking is voortdurend onderweg. De schippers-aalmoezeniers hebben niet de gelegenheid, zoals in een parochie, hun “parochianen” regelmatig te ontmoeten. Wel natuurlijk bij gelegenheden zoals doop, communie, internaat, uitvaarten, huwelijk, feestjes enz. Daarom vinden de aalmoezeniers het belangrijk een regelmatig contact te onderhouden met de schippersgemeenschap. En dat kan door het geschreven woord, door hun tijdschrift. Dus zeer belangrijk om in contact te blijven. Korte geschiedenis “Ons Roer” - Schipperstijdschrift Het tijdschrift verscheen de eerste maal op 1 januari 1960. De redactie en administratie was: Schippershuis, Dok 18 in Gent. Het was een gepolycopieerd blad van 18 blz., publiciteit inbegrepen. In 1963 verscheen het “echte” tijdschrift “Ons Roer”, volledig gedrukt en zwart-wit foto’s. Het eerste nummer werd ingeleid door Pater Philigoon van Gent … Het nieuwe blad verscheen 10 maal per jaar. De redactieleden: E.H. Eelen (Antwerpen), Pater Lauwers (Genk), Pater Philogoon (Gent), P. Jehaes (Luik). De eerste jaren werd het tijdschrift (dank zij de publiciteit) gratis uitgedeeld. Het voorblad kreeg elk jaar een andere kleur! De tekening van het voorblad veranderde verschillende malen. Vanaf 1988 werd het voorblad zoals het nu nog is: tekening (na prijskamp) van architect Lode Vertongen uit Gent. Het was toen de 25e jaargang. De redactieraad werd verschillende keren vernieuwd en aangevuld. Wij moeten dankbaar zijn aan de redactie van het eerste uur. “Ons Roer-Schippersbode” In Antwerpen werd om de veertien dagen “De Schippersbode” uitgegeven. Dit was meer een plaatselijk blad. Vanaf juli-augustus 2011 werd besloten de twee tijdschriften onder één titel uit te geven: “Ons Roer-Schippersbode”. Hopelijk kent dit tijdschrift een lange toekomst. J. Jehaes - Verantwoordelijke voor België In januari hebben we spijtig genoeg afschijd moeten nemen van het boekje en zijn we overgeschakeld naar de nieuwsbrief. Bij het ververschijnen van de nieuwe nieuwsbrief krijg iedereen een email met de melding dat deze ter beschikking is. Nieuwe geintresseerde voor de nieuwsbrief kunnen steeds hun emailadres door geven aan eddy.munghen@telenet.be P.S. Vooraleer Ons Roer verscheen, kende men voor de schippers in Gent reeds een plaatselijk tijdschrift. Dank zij Pater Vermeulen (Gent) hebben wij vele gegevens ontvangen . In het Waalse land gedeelte hebben de Franstalig schippers tijdschrift “Au fil de l'eau”
 NIEUWSBRIEF NIEUWSBRIEF
Duw op de knop voor de nieuwsbrief