KERKSCHIP SINT JOZEF - Houtdok 25 / Haven 25A - 2030 ANTWERPEN
KERKSCHIP ST JOZEF
SCHEEPSBOYS
De Scheepsboys en Girls bestaan 40 jaar. In de jaren 70 was er voor de schipperskinderen in Antwerpen niets te doen. Rudi Vanhaecke voetbalde graag en met enkele vrienden werd er gevoetbald aan het Noordkasteel en na enkele matches kwam het idee om een schippersvoetbalploeg op te richten. Met enkele schippers voetballiefhebbers en Pater Van De Meersche werd er rond de tafel gezeten en werd de club gesticht en de naam Scheepsboys & Girls gekozen. Nonkel Cyriel Vanhaecke werd de 1ste voorzitter en met enkele bestuursleden was het eerste bestuur een feit. Al vlug werd er niet alleen gevoetbald maar kwamen er ook enkele andere activiteiten bij, kaartavond, autozoektocht, busreizen en een jaarfeest voor al de leden. Na een paar jaar kregen we een eigen voetbalterrein in de haven en dit aan kaai 526 waar het kerkschip afgemeerd lag er werd een houten barak gebouwd en we hadden een eigen kantine. Vele jongeren zijn komen voetballen, maar vele zijn ook weer weggegaan om bij andere schippers ploegen te gaan voetballen die door de jaren heen zijn ontstaan uit de Scheepsboys en Girls, ook kwamen de vaders met hun kinderen naar de voetbal zien en kregen we een veteranen, een vrouwen en miniemen voetbalploeg bijeen. Na 10 jaar werd dit allemaal verder gezet door onze 2de voorzitter Guiliaume Willems, toen kwamen er ook weer meer jongere bestuurleden bij, er werd voor het eerst een groot voetbaltornooi met barbecue georganiseerd. Door zijn broer Jean Willems kwamen er de eerste miniemen tornooien voor onze kindjes, het carnavalbal deed zijn intrede en de ledenvergadering waar onze leden hun zeg konden doen.
Weer na 10 jaar stopt de Guillaume en kregen we een 3de voorzitter Victor die er nu nog steeds is, geen gemakkelijke opdracht om alles in goede banen te leiden en voor iedereen goed te doen. Er zijn zoveel dingen gebeurd tijdens al die jaren er werd heel veel plezier gemaakt, er kwam een nieuw kantine voor onze voetballers en het plein werd heraangelegd. We spelen nu met een nieuwe generatie terug met 2 ploegen, een jeugd en een veteranen ploeg, er worden 4 daagse busreizen georganiseerd en we veranderden ook al een paar keer van feestzaal voor ons jaarfeest. Voor die 40 jaar bestaan bedanken wij al onze leden die trouw zijn gebleven en nu nog steeds lid zijn, de Aalmoezeniers, de Sponsors, al de helpers, supporters en voetballers. Maar speciaal al onze bestuurleden die zich al jaren hebben ingezet om al die activiteiten te organiseren en er een goed einde aan te brengen. Scheepsboys en Girls Voorzitter Ryckewaert Victor
AGENDA SCHEEPSBOYS AGENDA SCHEEPSBOYS
KERKSCHIP SINT JOZEF Houtdok 25 / Haven 25A - 2030 ANTWERPEN
KERKSCHIP ST JOZEF
SCHEEPSBOYS & GIRLS
De Scheepsboys en Girls bestaan 40 jaar. In de jaren 70 was er voor de schipperskinderen in Antwerpen niets te doen. Rudi Vanhaecke voetbalde graag en met enkele vrienden werd er gevoetbald aan het Noordkasteel en na enkele matches kwam het idee om een schippersvoetbalploeg op te richten. Met enkele schippers voetballiefhebbers en Pater Van De Meersche werd er rond de tafel gezeten en werd de club gesticht en de naam Scheepsboys & Girls gekozen. Nonkel Cyriel Vanhaecke werd de 1ste voorzitter en met enkele bestuursleden was het eerste bestuur een feit. Al vlug werd er niet alleen gevoetbald maar kwamen er ook enkele andere activiteiten bij, kaartavond, autozoektocht, busreizen en een jaarfeest voor al de leden. Na een paar jaar kregen we een eigen voetbalterrein in de haven en dit aan kaai 526 waar het kerkschip afgemeerd lag er werd een houten barak gebouwd en we hadden een eigen kantine. Vele jongeren zijn komen voetballen, maar vele zijn ook weer weggegaan om bij andere schippers ploegen te gaan voetballen die door de jaren heen zijn ontstaan uit de Scheepsboys en Girls, ook kwamen de vaders met hun kinderen naar de voetbal zien en kregen we een veteranen, een vrouwen en miniemen voetbalploeg bijeen. Na 10 jaar werd dit allemaal verder gezet door onze 2de voorzitter Guiliaume Willems, toen kwamen er ook weer meer jongere bestuurleden bij, er werd voor het eerst een groot voetbaltornooi met barbecue georganiseerd. Door zijn broer Jean Willems kwamen er de eerste miniemen tornooien voor onze kindjes, het carnavalbal deed zijn intrede en de ledenvergadering waar onze leden hun zeg konden doen. Weer na 10 jaar stopt de Guillaume en kregen we een 3de voorzitter Victor die er nu nog steeds is, geen gemakkelijke opdracht om alles in goede banen te leiden en voor iedereen goed te doen. Er zijn zoveel dingen gebeurd tijdens al die jaren er werd heel veel plezier gemaakt, er kwam een nieuw kantine voor onze voetballers en het plein werd heraangelegd. We spelen nu met een nieuwe generatie terug met 2 ploegen, een jeugd en een veteranen ploeg, er worden 4 daagse busreizen georganiseerd en we veranderden ook al een paar keer van feestzaal voor ons jaarfeest. Voor die 40 jaar bestaan bedanken wij al onze leden die trouw zijn gebleven en nu nog steeds lid zijn, de Aalmoezeniers, de Sponsors, al de helpers, supporters en voetballers. Maar speciaal al onze bestuurleden die zich al jaren hebben ingezet om al die activiteiten te organiseren en er een goed einde aan te brengen. Scheepsboys en Girls Voorzitter Ryckewaert Victor
AGENDA SCHEEPSBOYS AGENDA SCHEEPSBOYS