KERKSCHIP SINT JOZEF - Houtdok 25 / Haven 25A - 2030 ANTWERPEN
KERKSCHIP ST JOZEF
BESCHERMD ERFGOED
HET KERKSCHIP: BESCHERMD VAREND ERFGOED
Het Kerkschip werd op 3 oktober 2011 door de Vlaamse Regering beschermd als varend erfgoed. Het wordt beschermd als varend erfgoed omwille van volgende bijzondere erfgoedwaarden: *Historische waarde: Als materiële getuige van de specifieke militaire en strategische ontwikkelingen tijdens WOII waarbij permanent gezocht werd naar verbeteringen en nieuwe technieken om de infrastructuren en transport middelen aan te passen. °Als voorbeeld van een bunkerschip gebouwd tijdens WOII in functie van de bevoorrading van de Duitse vloot. *Industrieelarcheologische waarde: °Als voorbeeld voor de gevarieerde toepassingen en mogelijkheden voor het bouwen met gewapend beton, in de scheepsbouw aangeduid met de benaming ‘ferrociment’(Fr.) °Als gaaf voorbeeld van een bepaalde fase in de ontwikkeling van de toepassing van gewapend beton of ‘ferrociment’(Fr.) voor het construeren van scheepsrompen, waarbij nog steeds werd gebaseerd op historische bouwmethodes met andere materialen, zoals de houtbouw, vooraleer de mogelijkheden van het bouwmateriaal tot een specifieke methode hebben geleid zoals de schalenbouw. *Sociaal-Culturele waarde: °De herbestemming als apostolaat der schippers of ‘Kerkschip’ in 1952 is een uitzonderlijk gegeven, welke tot op heden nog een belangrijke waarde vertegenwoordigt binnen de schippersgemeenschap en, in ruimere context, een grote verbondenheid heeft met de haven van Antwerpen. Kerkschip Sint Jozef Subsidiering door de Vlaamse Overheid - Varend Erfgoed Varend erfgoed subsidieert het beschermd varend erfgoed op twee manieren: °Het beheers programma: voor definitief beschermd varend erfgoed kan door de eigenaar een beheers programma worden opgesteld en ter goedkeuring ingediend bij het agentschap onroerend erfgoed. Het beheers programma is erop gericht om de erfgoedelementen en de operationele staat van het beschermd varend erfgoed te behouden, te herstellen of op verantwoorde en wetenschappelijke wijze te reconstrueren, en de erfgoedwaarden te versterken. De subsidiering bedraagt maximaal 80% van het door de overheid goedgekeurde bedrag om het beheers programma uit te voeren ( voor bepaalde onderdelen van het beheers programma is dit 20%) °De onderhoudspremie: binnen de perken van de kredieten die daarvoor op de begroting van de Vlaamse Gemeenschap beschikbaar zijn, kan een onderhoudspremie worden toegekend voor onderhoudsmaatregelen. Deze onderhoudsmaatregelen moeten voorkomen in de nominatieve lijst, die in het Besluit van de Vlaamse Regering i.v.m. bescherming van varend erfgoed is opgenomen. De premie bedraagt maximaal 80% van het vooraf goedgekeurde bedrag met een maximum van 80% op 20.000 euro). Het beheersplan van het Kerkschip omvat drie fasen: *Fase 1 en fase 2: De werken voorzien in deze twee fasen zijn volledig uitgevoerd. Volgende werken kwamen aan bod: vernieuwing van de verwarmingsinstallaties, nieuwe aansluitingen in functie van de huidige ligplaats, alle werken die met de verandering van ligplaats te maken hadden herstellingen aan het schip, volledige vernieuwing van het dak incl. isolatie, volledige schilderbeurt van de romp boven waters, vervangen van de verticale bekleding van de bovendeks opgebouwde constructies, vervangen van alle publieke sanitair, een rolstoeltoegangkelijke toiletruimte,…. *Fase 3: De voorbereiding: doelstelling, uitwerken van de plannen, opstellen ramingskosten…zitten in de eindfase. Wanneer het dossier afgerond is door het Kerkschip kan dit ingediend worden bij varend erfgoed voor goedkeuring. In deze derde fase worden volgende werken voorzien: sanering van de rompcompartimenten, verder herstel van betonschade binnenzijde rompcompartimenten; inrichtingswerken: creëren van een nieuwe publieke toegang naar de centrale rompcompartimenten om deze ruimte zichtbaar te maken,afwerking van deze ruimten (platform voor bezoekers, geschikte verlichting, projectiemogelijkheid beperkte tentoonstelling; het verruimen van het huidige museum. In het museale gedeelte is het de bedoeling dat er drie verhalen verteld worden: de geschiedenis van het betonnen schip, geschiedenis van de binnenvaart in onze contreien, geschiedenis van het Kerkschip als de parochie van de binnenschippers (Apostolaat der Schippers).
Zicht in de kale ruimte met achteraan één van de dwarschotten die de romp in verschillende compartimenten verdeelt
KERKSCHIP SINT JOZEF Houtdok 25 / Haven 25A - 2030 ANTWERPEN
KERKSCHIP ST JOZEF
ERFGOED
HET KERKSCHIP: BESCHERMD VAREND ERFGOED
Het Kerkschip werd op 3 oktober 2011 door de Vlaamse Regering beschermd als varend erfgoed..Het wordt beschermd als varend erfgoed omwille van volgende bijzondere erfgoedwaarden. *Historische waarde:
Als materiële getuige van de specifieke militaire en strategische ontwikkelingen tijdens WOII waarbij permanent gezocht werd naar verbeteringen en nieuwe technieken om de infrastructuren en transport middelen aan te passen. °Als voorbeeld van een bunkerschip gebouwd tijdens WOII in functie van de bevoorrading van de Duitse vloot.
Zicht in de kale ruimte met achteraan één van de dwarschotten die de rompin verschillende compartimenten verdeelt
*Industrieelarcheologische waarde: °Als voorbeeld voor de gevarieerde toepassingen en mogelijkheden voor het bouwen met gewapend beton, in de scheepsbouw aangeduid met de benaming ‘ferrociment’(Fr.) °Als gaaf voorbeeld van een bepaalde fase in de ontwikkeling van de toepassing van gewapend beton of ‘ferrociment’(Fr.) voor het construeren van scheepsrompen, waarbij nog steeds werd gebaseerd op historische bouwmethodes met andere materialen, zoals de houtbouw, vooraleer de mogelijkheden van het bouwmateriaal tot een specifieke methode hebben geleid zoals de schalenbouw. *Sociaal-Culturele waarde: °De herbestemming als apostolaat der schippers of ‘Kerkschip’ in 1952 is een uitzonderlijk gegeven, welke tot op heden nog een belangrijke waarde vertegenwoordigt binnen de schippersgemeenschap en, in ruimere context, een grote verbondenheid heeft met de haven van Antwerpen. Kerkschip Sint Jozef Subsidiering door de Vlaamse Overheid - Varend Erfgoed Varend erfgoed subsidieert het beschermd varend erfgoed op twee manieren: °Het beheers programma: voor definitief beschermd varend erfgoed kan door de eigenaar een beheers programma worden opgesteld en ter goedkeuring ingediend bij het agentschap onroerend erfgoed. Het beheers programma is erop gericht om de erfgoedelementen en de operationele staat van het beschermd varend erfgoed te behouden, te herstellen of op verantwoorde en wetenschappelijke wijze te reconstrueren, en de erfgoedwaarden te versterken. De subsidiering bedraagt maximaal 80% van het door de overheid goedgekeurde bedrag om het beheers programma uit te voeren ( voor bepaalde onderdelen van het beheers programma is dit 20%) °De onderhoudspremie: binnen de perken van de kredieten die daarvoor op de begroting van de Vlaamse Gemeenschap beschikbaar zijn, kan een onderhoudspremie worden toegekend voor onderhoudsmaatregelen. Deze onderhoudsmaatregelen moeten voorkomen in de nominatieve lijst, die in het Besluit van de Vlaamse Regering i.v.m. bescherming van varend erfgoed is opgenomen. De premie bedraagt maximaal 80% van het vooraf goedgekeurde bedrag met een maximum van 80% op 20.000 euro). Het beheersplan van het Kerkschip omvat drie fasen: *Fase 1 en fase 2: De werken voorzien in deze twee fasen zijn volledig uitgevoerd. Volgende werken kwamen aan bod: vernieuwing van de verwarmings- installaties, nieuwe aansluitingen in functie van de huidige ligplaats, alle werken die met de verandering van ligplaats te maken hadden herstellingen aan het schip, volledige vernieuwing van het dak incl. isolatie, volledige schilderbeurt van de romp boven waters, vervangen van de verticale bekleding van de bovendeks opgebouwde constructies, vervangen van alle publieke sanitair, een rolstoeltoegangkelijke toiletruimte,…. *Fase 3: De voorbereiding: doelstelling, uitwerken van de plannen, opstellen ramings-kosten zitten in de eindfase. Wanneer het dossier afgerond is door het Kerkschip kan dit ingediend worden bij varend erfgoed voor goedkeuring. In deze derde fase worden volgende werken voorzien: sanering van de rompcompartimenten, verder herstel van betonschade binnenzijde rompcom- partimenten; inrichtingswerken: creëren van een nieuwe publieke toegang naar de centrale rompcompartimenten om deze ruimte zichtbaar te maken,afwerking van deze ruimten (platform voor bezoekers, geschikte verlichting, projectiemogelijkheid beperkte tentoonstelling; het verruimen van het huidige museum. In het museale gedeelte is het de bedoeling dat er drie verhalen verteld worden: de geschiedenis van het betonnen schip, geschiedenis van de binnenvaart in onze contreien, geschiedenis van het Kerkschip als de parochie van de binnenschippers (Apostolaat der Schippers).