KERKSCHIP SINT JOZEF - Houtdok 25 / Haven 25A - 2030 ANTWERPEN
KERKSCHIP ST JOZEF
FOTO’S KERKSCHIP
1. De GROTE SCHlPPERSKAPEL ingericht met allerlei voorwerpen eigen aan de scheepvaart
2. De KLEINE KAPEL met speciale doopvont en wijwatervat en afbeelding van het Kerkschip
3. De FEESTZAAL met verzameling grote scheepsmakketten en schilderijen door binnenschippers geschilderd en het SCHIPPERSCAFE met allerlei kleine voorwerpen. .
4. Het MUSEUM, een heemkundige tentoonstelling met honderden voorwerpen, in de zeil- en sloepvaart bij binnenschepen in gebruik .
KERKSCHIP SINT JOZEF Houtdok 25 / Haven 25A - 2030 ANTWERPEN
FOTOALBUM
1. De GROTE SCHlPPERSKAPEL ingericht met allerlei voorwerpen eigen aan de scheepvaart
2. De KLEINE KAPEL met speciale doopvont en wijwatervat en afbeelding van het Kerkschip
3. De FEESTZAAL met verzameling grote scheepsmakketten en schilderijen door binnenschippers geschilderd en het SCHIPPERSCAFE met allerlei kleine voorwerpen.
4. Het MUSEUM, een heemkundige tentoonstelling met honderden voorwerpen, in de zeil- en sloepvaart bij binnenschepen in gebruik
KERKSCHIP ST JOZEF