KERKSCHIP SINT JOZEF - Houtdok 25 / Haven 25A - 2030 ANTWERPEN
KERKSCHIP ST JOZEF
WOORDJE
Zicht op zijn nieuwe ligplaats kaai 25A
KERKSCHIP SINT JOZEF Houtdok 25 / Haven 25A - 2030 ANTWERPEN
KERKSCHIP ST JOZEF
WOORDJE
Paul Renders minderbroerder ofm Aalmoezenier Rijn-& Binnenvaart